SOSYAL SORUMLULUK

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizi Lokman Hekim OSGB’den alarak eş zamanlı olarak;

- Kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirebilirsiniz,
- Uzman ve ehil profesyonellerle süreçlerini yönetebilirsiniz
- İlave bir maliyet üretmeden sadece aldığınız hizmetlerle ilköğretim ve tıp fakültesi öğrencilerinin burslarına katkıda   bulunabilir, sosyal bir sorumluluk gerçekleştirebilirsiniz.


SOSYAL SORUMLULUK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ile İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı.
Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır.

Kanun Kapsamı:

- Sayı sınırı olmaksızın memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar
- Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri,
- Tarım vb. dahil tüm işkolları kanun kapsamına dahil edilmiştir.

İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılmaktadır. Tehlike sınıfı tespitinde;
işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır;

- Çok tehlikeli (A sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)
- Tehlikeli (A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)
- Az Tehlikeli (A , B , C sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)

Kanun ile birlikte bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi iş güvenliği profesyonellerinin
görev yapması gerekmektedir.

- İş Güvenliği Uzmanı (Mühendisler, Mimarlar, Teknik Öğretmenler,)
- İşyeri Hekimi ( Doktor )
- Diğer Sağlık Personeli (Hemşire, Sağlık Memuru)

İşverenler için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alabilme imkanı oluşmaktadır.

İSG HİZMET MODELLERİ;

- Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı,
- Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı,
- İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi Niteliklere sahip işveren,
- Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı,

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizi Lokman Hekim OSGB’den alarak eş zamanlı olarak;

- Kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirebilirsiniz,
- Uzman ve ehil profesyonellerle süreçlerini yönetebilirsiniz
- İlave bir maliyet üretmeden sadece aldığınız hizmetlerle ilköğretim ve tıp fakültesi öğrencilerinin
  burslarına katkıda bulunabilir, sosyal bir sorumluluk gerçekleştirebilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ

- Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı,
- Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı,
- İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi Niteliklere sahip işveren,
- Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı,
- Danışmanlık Hizmetleri
- Eğitim Hizmetleri