RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; "çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla, sağlık ve güvenliği sürdürmekle ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır." Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren,  çalışan istihdam ettiği  her ay için bir para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır. İşyerinde yapılan işlerin özelliklerine göre;

- Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeler ve riskler belirlenerek,

- Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskler değerlendirilerek,

- İşyerindeki düzenin korunması sağlanarak,

- Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alınarak,

- Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımlar belirlenerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma   düzeylerini iyileştiren ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirme Raporu hazırlanarak, işyerlerinin güvenli ve   örnek çalışma alanlarına dönüşmesi sağlanır.