ACİL DURUM PLANLAMASI

ACİL DURUM PLANLAMASI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;

İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınıp;

- Olması muhtemel acil durumlar değerlendirilerek,

- Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumlar belirlenerek,

- Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınarak,

- Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümler ve değerlendirmeler yapılarak,

- Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

- Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılarak,

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı mevzuata uygun şekilde hazırlanmalıdır.