İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre; bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre de işine özel eğitimleri alması zorunludur.

Lokman Hekim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermeye yetkili olduğu gibi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alan bütün işyerlerinde, bu eğitimleri vermek firmamızın görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının yasal görevidir.

Eğitim Süreleri hizmet verilen firmanın Tehlike Sınıfı özellikleri ve çalışma yapısına göre belirlenir. Eğitimler, özel olarak düzenlenen sunum formatları ile pozitif katılımın sağlanacağı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün benimseneceği en uygun şekilde planlanır. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulabilmesi için, çalışanlara aşağıdaki örnek konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

- Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

- İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

- Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

- İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

- Kişisel koruyucu alet kullanımı,

- Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

- Uyarı işaretleri,

- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

- Temizlik ve düzen,

- Yangın olayı ve yangından korunma,